Termeni si conditii

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către S.C. REPRAPMANIA SRL și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual http://reprapmania.ro/ către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către S.C. REPRAPMANIA SRL, fără notificare în prealabil.

S.C. REPRAPMANIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a selecta clientela.

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare în prealabil.

Utilizatorii/Cumpărătorii sunt obligaţi să ia la cunostinţă următorii Termeni şi Condiţii, precum şi să respecte toate politicile prevăzute.

Folosirea, incluzand vizitarea si cumpararea produselor de pe site-ul reprapmania.ro, implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare.

Prin folosirea acestui site va angajati ca toate datele furnizate sunt corecte si aveti dreptul de a le folosi.

Utilizatorul este de acord sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale. Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului reprapmania.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul reprapmania.ro, va fi considerata tentativa de fraudare a sistemelor  si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care au incercat acest fapt.

Fotografiile au caracter strict informativ si pot sa difere in mod semnificativ fata de produsul real inclusiv prin absenta sau prezente eventualelor accesorii.

Ne declinam raspunderea pentru orice situatie care poate aparea din cauza unor erori de software sau defectiuni tehnice aparute la server.

Utilizatorul este de acord sa exonereze de raspundere si sa nu actioneze S.C. REPRAPMANIA S.R.L. in justitie cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea Serviciului s/sau a Internetului de catre Utilizator, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, stricaciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel sau provocate direct de S.C. REPRAPMANIA S.R.L. ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre Utilizator a acestor termeni si conditii.

Plata tuturor cheltuielilor aditionale in legatura cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra in sarcina utilizatorului.

Domeniul reprapmania.ro precum si toate informatiile continute pe subdomeniile aferente acestuia sunt proprietate a companiei S.C. REPRAPMANIA S.R.L.

Conditii comerciale

Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment preturile si/sau continutul ofertelor de pe website in functie de schimbarile ce au loc cu privire la produsele si serviciile comercializate.

Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afisate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, daca livrarea nu s-a efectuat incă.

Confirmarea de Inregistrare a Comenzii primita de catre Cumparator automat, nu creeaza obligatii contractuale si nu este o confirmare a faptului ca produsele sunt pe stoc.
Comanda plasata on-line de catre Cumparator, va fi considerata valida numai dupa confirmarea acesteia de catre Vanzator si va fi urmata de o Proforma.
Validarea comenzii de catre Vanzator se va face prin mesaj scris (e-mail) catre Cumparator prin trimiterea unei Proforme.
Validarea comenzii de catre Vanzator se face doar daca:
1. Datele de Cumparator sunt complete si corecte;
2. Produsele din comanda Cumparatorului sunt disponibile;
3. Nu exista erori in sistem care ar putea genera preturi gresite (ex.: valoare a pretului zero/Lei)
Acest moment marcheaza incheierea contractului de Vanzare -Cumparare.”
sau:
“Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii automate de primire a acestei comenzi.”

Informatii cu caracter personal

Ne angajam sa colectam informatii cu caracter personal doar cu acordul si informarea dumneavoastra, atunci cand folositi serviciile Furnizorului, faceti solicitari legate de serviciile pe care vi le furnizam, va inregistrati pentru a primi informatii sau alte servicii sau raspundeti unor comunicari din partea Furnizorului (chestionare, sondaje).

Tipul de informatii cu caracter personal pe care le-am putea colecta cuprinde, spre exemplu, numele, adresa postala, data nasterii, genul, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informatii colectate la inregistrare sau prin sondaje.

Daca alegeti sa ne furnizati informatii cu caracter personal, acestea vor fi utilizate numai in scopurile declarate la colectarea lor.

Prin furnizarea de date catre Furnizor, sunteti de acord cu procesarea datelor conform acestei declaratii de confidentialitate.

Securitatea informatiilor

Va atragem atentia in privinta comunicatiilor pe Internet, cum ar fi e-mailul, care nu sunt securizate decat in urma incriptarii. Informatia pe care o puneti la dispozitie ar putea fi rutata printr-un numar de servere inainte de a ajunge la destinatie – aceasta este natura Internetului. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea informatiilor personale care este in afara controlului sau.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul acestei declaratii de confidentialitate in orice moment ca raspuns la schimbarile intervenite in legislatia in vigoare.

 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, S.C. REPRAPMANIA S.R.L., în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi: prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale, colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate, exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate, stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

SC REPRAPMANIA SRL este inregistrata in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr 6387 din 11 martie 2016
A. Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele şi prenumele, telefon/fax/email, adresa sau reşedinţa.

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.
Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri: când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract; când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului; când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele; când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate; când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii; când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

B. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.
C. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate.

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

D. Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială.

Societatea S.C. REPRAPMANIA S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligaţii de informare:

* În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:

o identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

o scopul în care se face prelucrarea datelor;

o informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

o orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

* În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

o identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

o scopul în care se face prelucrarea datelor;

o informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

o orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.
Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la S.C. REPRAPMANIA S.R.L., la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. S.C. REPRAPMANIA S.R.L. este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor S.C. REPRAPMANIA S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2)Persoana vizată poate solicita de la S.C. REPRAPMANIA S.R.L. informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) S.C. REPRAPMANIA S.R.L. este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la S.C. REPRAPMANIA S.R.L., la cerere şi în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta S.C. REPRAPMANIA S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

S.C. REPRAPMANIA S.R.L. este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

 

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta S.C. REPRAPMANIA S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

S.C. REPRAPMANIA S.R.L. este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

 

5. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, după caz:

 

* durata valabilităţii contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului şi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;

* perioada necesară colectării datelor/recuperării creanţelor;

În ceea ce priveşte ştergerea, distrugerea şi arhivarea, procedura internă şi modalităţile de realizare a acestor operaţiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepţia procedurii care se desfăşoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naţionale. S.C. REPRAPMANIA S.R.L., datorită activităţii pe care o desfăşoară, este obligată, în baza unor dispoziţii legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalităţile prevăzute mai sus.

 

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul iniţial să garanteze că prelucrările efectuate de terţ au scopuri similare cu prelucrarea iniţială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

 

6. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

S.C. REPRAPMANIA S.R.L. ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

 

Garantie si retur
Toate produsele  beneficiaza de 24 luni garantie in baza facturii emise. Garantia se pierde in cazul in care se constata ca defectele sunt din vina utilizatorului.

Pentru restul produselor orice problema va fi semnalata in maxim 15 zile de la primirea produsului.

Conform legislatiei in vigoare, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice.

Astfel, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Renuntarea la cumparare in termen de 15 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la retur.

Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

DACA UN PRODUS VANDUT PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO NU ESTE CONFORM CU SPECIFICATIILE, ATUNCI SINGURA RESPONSABILITATE A COMPANIEI S.C. REPRAPMANIA S.R.L. ESTE DE A INLOCUI PRODUSUL SAU DE A RETURNA VALOAREA DE ACHIZITIE A ACESTUIA ATUNCI CAND INLOCUIREA ACESTUIA NU ESTE POSIBILA (DE EXEMPLU DIN CAUZA FAPTULUI CA PRODUSUL A IESIT DIN FABRICATIE).

PRODUSELE VANDUTE PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO SUNT VANDUTE „ASA CUM SUNT”, „CU ORICE POSIBIL DEFECT INCLUS”. FIRMA S.C. REPRAPMANIA S.R.L. NU ISI ASUMA IN NICIUN FEL VREO RESPONSABILITATE EXTINSA CU PRIVIRE LA  PAGUBELE CARE POT DECURGE DIN UTILIZAREA ACESTORA, ALTA DECAT SCHIMBAREA PRODUSULUI SAU RETURNAREA VALORII DE ACHIZITIE, IN TIMPUL PERIOADEI DE GARANTIE.

NU ESTE PERMIS A FOLOSI PRODUSELE VANDUTE PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO PENTRU SISTEME IN CARE SIGURANTA UMANA ESTE RISCATA. SPRE EXEMPLU, DAR FARA A NE LIMITA LA EXEMPLELE DATE IN CONTINUARE, ACESTE PRODUSE NU VOR FI FOLOSITE IN SISTEME DE MENTINERE A VIETII, SISTEME NUCLEARE, SISTEME DE ARMAMENT, SISTEME AEROSPATIALE, SISTEME DIN GAMA AUTOMOTIVE, SAU ORICE ALTA SITUATIE IN CARE EXISTA CEL MAI MIC RISC DE A FI AFECTATA SIGURANTA UMANA IN URMA FUNCTIONARII NECORESPUNZATOARE A PRODUSELOR. CLIENTUL INTELEGE SI ESTE DE ACORD CA ORICE FEL DE UTILIZARE A PRODUSELOR VANDUTE PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO ESTE EXCLUSIV RESPONSABILITATEA ACESTUIA, CLIENTUL ASUMANDU-SI ORICE FEL DE PAGUBA SAU RISC PRODUS IN URMA FOLOSIRII PRODUSELOR.

CLIENTUL INTELEGE SI ESTE DE ACORD CA ESTE SINGURUL RESPONSABIL PENTRU FOLOSIREA ACESTOR PRODUSE IN LIMITELE LEGII. ORICE FEL DE VIOLARE A LEGISLATIEI IN VIGOARE PRODUSA PRIN UTILIZAREA PRODUSELOR VANDUTE PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO ESTE EXCLUSIV RESPONSABILITATEA CLIENTULUI. SETY SRL NU VA FI RESPONSABILA IN NICIUN FEL IN CAZUL UNEI ASEMENEA SITUATII.

IN NICIO SITUATIE S.C. REPRAPMANIA S.R.L. NU VA FI RESPONSABILA CATRE CLIENT SAU ORICE ALTA TERTA PARTE PENTRU NICIUN FEL DE PAGUBA DIRECTA, INDIRECTA SAU DE ORICE ALTA NATURA PRODUSA PRIN UTILIZAREA PRODUSELOR VANDUTE PE SITE-UL REPRAPMANIA.RO. ORICE FEL DE PAGUBA DIRECTA, INDIRECTA, SAU DE ORICE FEL DE ALTA NATURA PRODUSA IN URMA UTILIZARII PRODUSELOR ESTE EXCLUSIV RESPONSABILITATEA CLIENTULUI. ACESTE PREVEDERI SUNT VALABILE PE TERMEN NELIMITAT, INCLUSIV DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE.